IT i skolen, hvor langt har vi kommet?

I flere år har det vært strid mellom pedagoger hvor viktig IT er i skolen. Selv om pedagogenes verden kanskje har stått stille har ikke resten av verden gjort det. Forskjellene innen hva barna våre lærer i skolen av IT er utrolig store. Ordet er digitalkompetanse, og forskjellene ser ut til å bli større mellom skolenes tilbud hvert eneste år. Et sted kan alle elevene ha fått utdelt sin egen iPad, men et annet sted i landet har de ikke en datamaskin i klasserommet engang.Elev_ipad

Skoleledernes kompetanse svikter
Overskriften er selvfølgelig en påstand, men når rektorer ikke følger med på hva som skjer i resten av verden eller kanskje ved naboskolen sin, da er det på tide å trampe inn hos politikerne og lage opprør. Kanskje er ikke problemet at elevene ikke får den kompetansen de trenger, men at skolelederne rund om ikke besitter i nærheten av den digitalkompetansen de burde ha. Det hjelper ikke med et IT-kurs hos kommunen når man allerede ligger flere år etter i tankemåte. Dette krever handling fra skolelederne.

Mye har skjedd
Mye har skjedd innenfor informasjonsteknologien, men det har det også hos flere kommuner, men altfor få har vært flinke. I 2014 kom det frem i en spørreundersøkelse at 45 prosent av landets 7.klassinger brukte IKT verktøy mindre enn en time hver eneste uke på skolen. En datamaskin er ikke et eget fag, men et verktøy og hvorfor 63 prosent av elevene forteller at de kun bruker datamaskin månedlig eller enda sjeldnere i fagene som engelsk, naturfag, matte og samfunnsfag er bare trist. Kan svaret ligge i at nesten 1 av 3 lærere ikke kan lage en graf i et Excel-ark?Smart_Board

Nettbrett i skolen
Arne Krokan, professor ved NTNU i Trondheim mener at potensialet ved bruk av nettbrett i skolen er enormt stort. I en undersøkelse viste han at en elev lærer å skrive nesten tre ganger raskere på en iPad enn ved å bruke blyant og papir. Grunnen kan være at aktiviteten med iPaden er morsommere og at man derfor bruker mer tid på læringen. Diskusjonen om IKT i skolen vil rase videre, det samme vil lærernes kompetanse gjøre. En gruppe som må ta ansvar er allikevel skolelederne, for det er de som har ansvaret, sammen med politikerne. De sitter på pengesekken.