Kan man klare seg uten datamaskin?

Det er ikke alle teknologiske nyvinninger som blir hilst velkommen av alle. I enhver tid og i enhver generasjon finnes det folk som mener at ny teknologiske utviklinger ikke er nødvendige. Vi har vel alle hørt den gamle frasen om at «alt var bedre før». Noen ganger kan det kanskje være noe i det, men unødvendige teknologier har en tendens til å dø ut av seg selv. Tamagotchiene, eller «datadyrene» som de populært ble kalt her til lands, er et godt eksempel på nettopp dette.Tamagotchi

Men det er nok noen som spør seg om man kan klare seg uten tilgang til datamaskiner i våre dager. Hvis man er fornøyd med bare å overleve, så kan man jo tross alt det. Det er tross alt mulig å få tak i mat, klær og strøm uten en datamaskin. Men hvis man vil være et velfungerende medlem av samfunnet blir det nok litt vanskeligere.

Tenk bare på noe så enkelt som å betale regningene sine i tide. Banken vil gjerne at man ikke går til filialene deres for å gjøre dette, derfor må man betale et ganske stort ekstra gebyr for å få betalt regningene sine der. Bare ved å kunne betale regninger på Internett sparer man veldig fort inn prisen av datamaskinen.

Å være student uten en datamaskin er også veldig vanskelig, nesten på grensen til umulig. For mange studier sitt vedkommende er mye av grunnen til dette at veldig mye av pensumet rett og slett kun er tilgjengelig på nett. Man vil altså få en veldig begrenset verdi av studiet ved å gjøre seg avhengig av trykte bøker.Nettbrett4

Så og si alle ting man ønsker å gjøre kan i dag i prinsippet gjøres kun ved å ha tilgang til en datamaskin som er koblet til Internett. Derfor blir livet definitivt mye enklere dersom man har dette, og mange ting er også lagt opp slik at man må ha dette for å kunne benytte seg av en gitt tjeneste. Det å finne en jobb blir for eksempel mye lettere på denne måten. De aller fleste stillingsutlysninger ligger i dag kun på nettet, og de aller fleste jobbsøknader sendes også inn elektronisk.

Man kan nok klare seg uten en datamaskin hvis man absolutt vil. Men om man fungerer som medlem av samfunnet på denne måten, er nok mye mer usikkert.